please wait, site is loading

Návšteva starej dámy

Návšteva starej dámy je tragikomédia v troch dejstvách od švajčiarskeho spisovateľa Friedricha Dürrenmatta, ktorú hral DS Hugo v rámci divadelného festivalui TvorBA 13. októbra 2018.